Silážování

Dodržení hlavních zásad technologie silážování hraje klíčovou roli pro zajištění maximální kvality fermentačního procesu a tedy i výsledné siláže. Náš moderní silážní přípravek Powerstart v kombinaci s dodržením důležitých zásad správného silážování Vám pomohou dosáhnout té nejvyšší kvality Vaší siláže.
 Siláž výborné kvality je v současné době nezbytnou podmínkou pro maximální využití kvalitní genetiky; Vaše dojnice potřebují dostatek energie pro záchovnou dávku, růst, laktaci a plodnost. Abyste dostali z Vaší siláže i z Vašich dojnic to nejlepší, je třeba zaměřit se na příjem sušiny. Jedině vysoký příjem živin z kvalitního objemného krmiva může zajistit ekonomickou výrobu mléka.
Leták na přípravek POWERSTART INSTANT najdete zde:
silazovani

Přečtěte si reference:

Vladislav Marek, jednatel, Rozvodí Černov, 520 krav plemene H, užitkovost 11.440 kg M:
Dříve jsme pro senážování používali různé bakteriální přípravky a při výjimečně špatném počasí i kyseliny. Přestože jsme do jam naváželi kvalitní hmotu, byli jsme několikrát z důvodu špatné fermentace nuceni značnou část jámy vyvézt na kompost. Od roku 2003 používáme do trav výhradně Powerstart a od roku 2009 totéž platí i pro jetele a jetelotrávy. Za celou tuto dobu jsou senáže velmi kvalitní a nestalo se, že by některá jáma byla špatná. Pozitivně hodnotíme také skutečnost, že s přípravkem Powerstart se nám daří dělat kvalitní senáže jak při velmi nízkých, tak při velmi vysokých sušinách. Velmi dobrým zlepšením bylo zavedení přípravku Powerstart Instant, který je možné aplikovat ihned po namíchání a není třeba čekat 24 hodin na pomnožení bakterií, jako tomu bylo u původní verze Powerstartu.

Lukáš Lepša, Pěčín, 210 krav plemene AA
Powerstart jsme vyzkoušeli už v loňském roce k naší plné spokojenosti a proto jsme rozhodnuti ho používat i nadále. Věříme mu a nebojíme se ani doporučit ho ostatním chovatelům.