O firmě

Společnost ProgresGen s.r.o. vznikla jako právní nástupce společnosti ABS cz s.r.o., v důsledku jejího rozštěpení. ProgresGen s.r.o. je strategickým partnerem firmy Genus/ABS Global.

Genus/ABS je největší plemenářská firma světa. Její sídlo je ve Wisconsinu v USA. Od svého založení v roce 1941 byla vždy průkopníkem moderní genetiky a nových technologií v reprodukci skotu. Poskytuje služby zákazníkům ve více než 70 zemích celého světa. Od roku 1999 je součástí plemenářské společnosti Genus plc. Testuje býky v USA, Kanadě, Brazílii, Itálii, Velké Británii a Austrálii.

Ke konci roku 2017 představila světu společnost Genus/ABS nový systém sexace semene nazvaný Sexcel™. Tato metoda je šetrnější ke spermiím oproti doposud používané technologii a přináší lepší zabřezávání a více jalovic.

ProgresGen nabízí chovatelům skotu špičkovou americkou gentiku mléčného a masného skotu, zaměřenou na profit a sexované dávky Sexcel™.

Od roku 1996 je i v ČR využíván počítačový připařovací program společnosti ABS, zvaný GMS. Hlavním selekčním ukazatelem je ekonomický přínos příští generace dojnic a jednotlivé znaky produkce a exteriéru jsou zvažovány v závislosti na jejich ekonomickém významu. Úspěšnost GMS dokazují výsledky z KU, kde se mezi nejlepší chovy v ČR řadí i chovy, které GMS dlouhodobě využívají, např.: Rozvodí Černov s.r.o.; Jan Jílek – Hunčice; ZP Keblov, a.s.; ZDV Novoveselsko, ZS Kosova Hora, a.s.; Agropodnik Košetice, Pavel Kopecký – Jiřetice; AGRO Jesenice, a.s.; Agrodam Hořepník s.r.o.; Naděžda Boháčková – Náklov; AGRIA Obrataň a další.

Pro prevenci a ochranu mléčné žlázy dojnic před klinickými i subklinickými mastitidami nabízí naše firma vysoce efektivní systém poradenství na farmách a řadu mimořádně účinných dezinfekčních přípravků Valiant.

Od roku 2002 je naše nabídka rozšířena o unikátní senážní a silážní inokulanty Powerstart. Tyto konzervanty dosahují vynikajících výsledků i za nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není možno dosáhnout optimálního procenta sušiny konzervované hmoty.

JENDOU ZA 2 ROKY POŘÁDÁME CHOVATELSKÝ DEN V KOŠETICÍCH