SOP pro prasata

sop-prasata

SOP PIG LAGOON

SOP PIG Lagoon je inovativní produkt pro homogenizaci a ztekucení skladované kejdy. Aby kejda nezahnívala a neprodukovala vysoké množství amoniaku a nepříjemného zápachu, použijte SOPPIG LAGOON. Podporuje množení anaerobních mineralizujících a denitrifi kujících mikroorganizmů, které zajistí úplný rozklad organické hmoty. Kejda je ztekucena, díky rozkladu pevných částí na menší a menší komponenty, až na jednotlivé molekuly. SOP PIG Lagoon stimuluje mikrobiální aktivity, které vedou k vyššímu stupni absorpce amoniaku v kejdě a touto cestou významně snižuje (až o 74%) jeho emise. Nitráty, způsobující problémy s kontaminací vody a pícnin jsou drasticky redukovány transformací do bílkovinné formy.

Použití SOP PIG LAGOON přináší:

  • redukci povrchové krusty a sedimentů na dně kejdových jímek
  • zvýšení tekutosti a homogenity kejdy a snížení potřeby jejího míchání
  • snížení emisí amoniaku a nepříjemného zápachu při skladování kejdy a její aplikaci na pole
  • snížení množství nitrátů
  • zlepšení rozkladu kejdy s nižší fytotoxicitou pro rostliny
  • zvýšenou hnojivou kapacitou
  • snížení počtu much a muších larev