Přípravky SOP

K čemu slouží SOP

SOP představuje řadu přípravků nové generace, které zabraňují množení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí a naopak vytváří příznivé podmínky pro rozvoj prospěšných humifikačních bakterií. Na rozdíl od dezinfekcí, které působí pouze krátkodobě, přípravky SOP působí na prostředí ve stáji dlouhodobě a navíc snižují koncentraci čpavku ve stájí. Tím výrazně snižují infekční tlak na ustájená zvířata.

Efekty SOP v živočišné výrobě:

  • výrazné zlepšení vlastností podestýlky, která je rychleji zhumifikovaná a je schopná vázat více vody
  • výrazné snížení spotřeby slámy na stlaní
  • výrazné snížení emisí amoniaku a zápachu ve stáji
  • zdravá telata
  • méně onemocnění končetin
  • méně mastitid
  • nižší výskyt much
  • drastická redukce šíření rezistentních kmenů nežádoucích mikroorganizmů
  • ztekucení kejdy

ŘADA PŘÍPRAVKŮ SOP: