Řešení problémů s vemenem

Řešení problémů s vemenem

Ačkoli mastitidy nemohou být nikdy zcela vymýceny, existuje řada způsobu, jak jejich výskyt omezit na ekonomicky únosnou úroveň. Níže jsou uvedeny čtyři hlavní oblasti na které je třeba se při zavádění nápravných opatření zaměřit.

Postup při dojení

Efektivní, důsledný a rutinní postup při dojení je nástrojem, který zabraňuje přenosu bakterií, zlepšuje zdravotní stav vemen Vašich dojnic a minimalizuje výskyt mastitid ve stádě.

Přestože některé z doporučovaných procedur mohou během dojení zabrat více času, výsledná finanční odměna Vám tento čas bohatě nahradí: méně případů s výskytem mastitidy, čistší produkce mléka, zvýšená užitkovost, větší pohodlí krav.

Zkuste porovnat, zda dodržujete jednotlivé kroky doporučeného postupu při dojení...

 • Ideální je používat gumové nebo nitrilové rukavice během celého dojení – vydezinfikovat hrubý povrch rukou je totiž extrémně obtížné, což může zapříčínit přenos infekčních mastitid z dojnice na dojnici během dojení.
 • Před vlastním dojením odstříkněte mléko z každého struku každé krávy a prozkoumejte ho, zda neobjevíte prvotní příznaky zánětu mléčné žlázy.
 • Připravte struky na dojení. Nejúčinnější metodou je nanesení speciálních přípravků před dojením na struky a jejich následné osušení pomocí jednorázové papírové utěrky. Přinejmenším je třeba struky osušit utěrkou, která je v lepším případě napuštěna desinfekcí. Rozhodně nezapomínejte na hrot struku, protože jeho řádné očistění a stimulace jsou nejdůležitější.
 • Před nasazením dojícího zařízení se ujistěte, že jsou struky suché.
 • Abyste zabránili poranění struků na konci dojení, ujistěte se, že strukové násadce byly ze struků sejmuty včas. Ve vemeni by po dojení mělo zůstat 50 až 250 ml mléka, rovnoměrně rodělených do všech čtvrtí.
 • Po dojení by měly být struky namočeny do desinfekčního přípravku nejpozději jednu minutu po jeho skončení – dříve něž se strukový kanálek začne uzavírat.
 • Kráva by po dojení měla alespoň 20 minut stát. Během této doby se strukový kanálek uzavře a případně dojde k zaschnutí desinfekčního přípravku. Otevřené struky se tak nedostanou do kontaktu s nečistotami v chodbách nebo podestýlce.

Ve zkratce tedy: Odstříkni, Ponoř, Osuš a Nasaď

Desinfekce struků

Desinfekce struků bezesporu představuje jedno z nejdůležitějších opatření pro prevenci zánětů mléčné žlázy.

Desinfekce před dojením je jedním z nejlepších způsobů jak zabránit vzniku zánětů způsobených bakteriemi z vnějšího prostření – před dojením dojde k zabití bakterií na povrchu kůže struku. Jak mlékárny stanovují přísnější hygienická pravidla, stává se desinfekce před dojením stále populárnější a mnozí farmáři rovněž vidí užitek který tento postup přináší jak jim, tak jejich stádu.

V neposlední řadě, zavedení rutinní desinfekce struků před dojením přispívá ke zvýšení monožství uvolněného mléka. Hormon Oxytocin je nezbytný pro plné uvolnění a spuštění mléka z mléčné zlázy. Sající tele nebo vhodná jemná příprava před dojením představují jediné dva impulzy, které vedou k vyloučení Oxytocinu a umožní tak dojnici uvonit větší množství mléka z mléčné žlázy. Jestliže je dojící zařízení nasazeno na struky bez jejich řádné předchozí stimulace, trvá dojení déle a na jeho začátku jsou struky vystaveny dráždění, aniž by znich vytékalo mléko. To vede k jejich poškození.

Desinfekční přípravek je třeba aplikovat těsně před dojením a před nasazením strukových násadců musí být struky očištěny a osušeny. Aby byla prevence infekce co nejefektivnější, měla by být desinfekce struků prováděna během celého roku.

Desinfekce po dojení je kritická pro prevnci infekčních mastitid. Zabijí totož bakterie přítomné na strukovém hrotu, které tam byly přeneseny strukovým násadcem z dříve dojené krávy. Rovněž zabijí bakterie v prasklinkách kůže struku a může celkově zlepšit jeho zdravotní stav. Desinfekce po dojení můsí být provedena ihned po sejmutí strukových násadců, dokud je strukový kanálek otevřen. Bariérová desinfekce po dojení navíc v době mezi dojeními poskytne důležitou ochranu před bakteriemi z vnějšího prostředí. Dokonalá aplikace přípravku je důležitou součástí celého systému. Z tohoto hlediska je ponoření struku do desinfekčního přípravku mnohem vhodnější než jeho sprejování, které ne vždy pokryje povrch struku ze všech stran.

Co požadovat při výběru desinfečního přípravku na struky?

 • Silný a okamžitý desinfekční účinek, který je rovněž šetrný ke kůži struku.
 • Odolnost vůči organickému znečištění (mléko, hnůj, výkaly, ...).
 • Dlouhodobý desinfekční učinek u přípravků aplikovaných po dojení.
 • Zřetelně viditelné zbarvení, které poskytne dojící osobě jasný přehled o tom, které struky již byly ošetřeny.
 • Kosmetické přísady, jako emolinety a humektanty, které zlepšují zdravotní stav kůže struku.

Prostředí

Pokud je Vaším cílem potlačit mastitidy z vnějšího prostředí a produkovat čisté a kvalitní mléko, je velmi důležité aby Vaše krávy byly ustájeny v čistém a pohodlném prostředí.

Důležité body pro udržení čistého a hygienického prostředí:

 • Jelikož bakterie prosperují ve vlhkém a špinavém prostředí, je pro prevenci jejich množení velmi důležité udržovat podestýlku, boxy, výběhy a chodby čisté a suché.
 • Ujistěte se, že stáje jsou v zimě dostatečně odvětrány, protože ve vlhkém prostředí se bakteriím daří velmi dobře.
 • Umístěte napáječky co nejdále od podestlaných prostor, abyste zabránili promáčení podestýlky.
 • Ujistěte se, že šíjové zábrany jsou správně umístěny. Pokud krávy, díky vysoko umístěným šíjovým zábranám, uléhají příliš vpředu, dochází ke znečištění podestýlky boxu. Nízko umístěné zábrany zase brání dojnicím v pohodlném uléhání a vstávání, proto raději zvolí ulehnutí v uličce.
 • Udržujte srst na ocase krav ostříhanou a to zejména v boxovém ustájení, zabráníte tak nanášení nečistot na vemeno.
 • Co se pravděpodobnosti nakažení mastitidou týče, suchostojné krávy představují rizikovou skupinu. Toto riziko se ještě zvýší u kusů u kterých dochází k odkapávání mléka - strukový kanálek zůstane otevřený, což přispívá ke vzniku infekce.

Dojící zařízení

Dojící zařízení bývá často opomíjeno, přestože má podstatný vliv na výskyt mastitid a kvalitu mléka.

Níže naleznete návod jak se ujistit, že Vaše dojící zařízení pracuje efektivně:

 • Zajistěte aby dojící zařízení bylo kontrolováno kvalifikovaným technikem každých šest měsíců. Tato pravidelná kontrola zabrání nejen poničení struků, ale i přenosu bakterií během dojení z napadeného struku na struk zdravý.
 • Oplach horkou vodou po každém dojení představuje nejlepší způsob jak zajistit, že dojde ke zničení mastitidních bakterií.
 • Ve starých strukových násadcích (liners) se nejen snadno zachytávají bakterie, což přispívá k jejich přenosu z dojnice na dojnici, ale rovněž ničí struky a po dojení zůstává strukový kanálek otevřený, snadno přístupný bakteriím. Gumové strukové násadce by měly být vyměněny každých šest měsíců nebo vždy po 2 500 dojeních, podle toho kterého z termínů je dosaženo dříve. Silikonové strukové násadce mají mnohem delší životnost a jejich výměna po 10 000 dojeních je dostačující.
 • Sledujte zda se na strucích neobjeví černé skvrny (modřiny), nebo stopy jiného poškození, jelikož tyto jsou velmi často známkou špatné pulzace/vakua v dojícím zařízení.
 • Včasné ukončení dojení zabrání předojování a poškozování struků, které má za následek snížení jejich odolností vůči mastitidám.