ProgresGen s.r.o.

www.progresgen.cz
info@progresgen.cz

tel: +420 323 655 000
Libeň 224; Libeř 252 41

IČO: 0648 0217; DIČ: CZ0648 0217

 

Mapa zástupců

Centrála

ING. STANISLAV JIŘÍK (jednatel)
Mobil: +420 777 339 415
Email: jirik@progresgen.cz

MARCELA ZDRAŽILOVÁ (distribuce)
Telefon: +420 323 655 000
Mobil: +420 777 339 410
Email: zdrazilova@progresgen.cz

ÚČETNÍ
Mobil: +420 773 292 944
Email: ucetni@progresgen.cz

Zástupci firmy

ING. BARBORA KADLECOVÁ
oblast střední Čechy

Mobil: +420 702 165 155
Email: kalecova@progresgen.cz

ING. JIŘÍ ŠTEFL
oblast jižní a jihozápadní Čechy
České Budějovice, 370 04
Mobil: +420 777 33 94 21
Email: stefl@progresgen.cz

ING. LENKA VÍTKOVÁ
oblast střední Čechy
Bystřice u Benešova, 257 51
Mobil: +420 604 713 681
Email: vitkova@progresgen.cz

BOHUMÍR KŘEHLÍK
oblast Vysočina (Jihlavsko)
Bohdalov, 592 13
Telefon: +420 566 677 170
Mobil: +420 604 231 181
Email: krehlikb@seznam.cz

FERTILIS S. R. O. – MIROSLAV CHUDĚJ
oblast Vysočina
Pelhřimov, 393 01
Mobil: +420 602 231 094
Email: fertilis@pel.cz

ING. ALENA HERMANOVÁ
oblast střední Čechy (vybrané chovy)
Praha, 120 00
Mobil: +420 777 339 413
Email: hermanova@progresgen.cz

ING. TEREZA HANŽLOVÁ                         (aktuálně mateřská dovolená)
oblast Litoměřicko, Lounsko, Rakovnicko, Příbramsko
Praha 130 00
Mobil: +420 727 827 330
Email: hanzlova@progresgen.cz