Mastitidy

  • Vyškolíme Vaše zaměstnance ke správné chovatelské praxi při získávání mléka.
  • Provádíme pravidelné vyhodnocování dodržování stanovených postupů a zdravotního stavu stáda ve vztahu k mastitidám.