Genetika zaměřená na profit

Poradenství

 • Máte problémy s mastitidami? Kontaktujte našeho specialistu 

  ING. PAVLÍNA VEJVANČICKÁ, PH.D.
  Poradenství mastitidy
  Mobil: +420 777 339 473
  Email: vejvancicka@progresgen.cz

 • Analýza konkrétní situace a podmínek chovu (zdravotní stav, technologie, personalistika atd.)
 • Stanovení optimální organizace práce na dojírně
 • Stanovení přesného pracovního postupu dojení krav
 • Periodické školení zaměstnanců dojíren (postupy dojení, diagnostika mastitid atd.)
 • Teoretické i praktické zaškolení nových zaměstnanců dojíren
 • Kontrola dodržování optimálních pracovních postupů
 • Pravidelné analýzy zdravotního stavu stáda ve vztahu k mastitidám z dat kontroly užitkovosti
 • Školení v režimu jakosti Q CZ pro Dotační titul 19. A. a.
 • Modulace organizace práce a pracovního postupu dojení dle aktuální situace chovu (rekonstrukce, změna technologií atd.)
 • VOLEJTE 777 339 473