O firmě

ABS Global, Inc. je největší samostatná plemenářská firma světa. Její sídlo je v DeForest ve Wisconsinu v USA. Od svého založení v roce 1941 byla vždy průkopníkem moderní genetiky a nových technologií v reprodukci skotu. V současnosti poskytuje služby zákazníkům ve více než 70 zemích celého světa. Od roku 1999 je součástí plemenářské společnosti Genus plc. Testuje býky v USA, Kanadě, Brazílii, Itálii, Velké Británii a Austrálii. Výhradním zástupcem ABS Global, Inc. v České republice je od roku 1992 společnost American Breeders Service, spol. s r.o., která nabízí chovatelům skotu špičkovou americkou gentiku mléčného a masného skotu.

Od roku 1996 je i v ČR využíván počítačový připařovací programspolečnosti ABS, zvaný GMS. Hlavním selekčním ukazatelem je ekonomický přínos příští generace dojnic a jednotlivé znaky produkce a exteriéru jsou zvažovány v závislosti na jejich ekonomickém významu. Úspěšnost GMS dokazují výsledky z KU, kde se v loňském kontrolním roce 2014 mezi předními chovy republiky umístily i chovy, které GMS dlouhodobě využívají, např.: Rozvodí Černov, Ing. Boháček, ZDV Novoveselsko.

Pro prevenci a ochranu mléčné žlázy dojnic před klinickými i subklinickými mastitidami nabízí naše firma systém kvality mléka, který kromě přednášek pro chovatele a konzultací na farmách zahrnuje i desinfekční přípravky na struky řady Valiant.

Od roku 2002 je naše nabídka rozšířena o unikátní senážní a silážní inokulanty Powerstart. Tyto inokulanty fungují na bázi aplikace živých, množících se bakterií. Jak dokazují nezávislé rozbory z různých laboratoří, dosahují tyto konzervanty vynikajících výsledků i za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není možno dosáhnout optimálního procenta sušiny konzervované hmoty.