Genetika skotu

SEXOVANÉ SEMENO ABS – urychlení genetického pokroku – až 90% jaloviček snadné porody – urychlení ozdravovacích programů

Pro dosažení nejlepších výsledků sestavila společnost ABS několik základních doporučení:
• Používejte v chovech bez reprodukčních problémů u jalovic.
• Používejte pouze na dobře rostlé a dobře odchované jalovice alespoň 13 měsíců staré.
• Používejte pouze na jalovice a to 12 hodin po zjištění říje.
• Pečlivě dodržujte obecné pokyny pro rozmrazování a manipulaci se sexovaným semenem.
• Ujistěte se, že Váš inseminační technik je seznámen se zásadami manipulace a použití sexovaného semene. Pokud ne, obraťte se na zástupce společnosti ABS.
• I při dodržení všech zásad očekávejte snížení procenta zabřezávání o 10 až 20 procent.
Zatímco standardy pro rozmrazování a manipulaci se sexovaným semenem jsou totožné se semenem běžným, prostor pro chybu je výrazně omezen.
Vyšší cena odráží výrobní a licenční poplatky na technologii, nezbytnou testaci vhodnosti býků a vícenáklady zahrnující nepoužitelnou část spermatu. Z důvodu manipulace je minimální množství 10 inseminačních dávek od jednotlivého býka.